Additius

Additius- Productes de neteja:
Producte d'alta eficàcia per a la neteja dels estris utilitzats durant la impressió de tintes base aigua. Permet la neteja fàcil de les restes de tinta, sense danyar els rodets anilox i de cautxú, clixés, etc.
Additius- Correctors de PH:
En tiratges llargs el pH de les tintes va desciendiendo per l'evaporació de les amines, fent que l'assecat sigui més ràpid i la qualitat de la impressió sigui menor. Els correctors de pH aconsegueixen augmentar el pH de les tintes a uns nivells òptims per a la seva correcta impressió.
Additius- Disolvents
Durant la impressió de tintes flexogràfiques l'aigua, a vegades és necessari l'addició de dissolvents acceleradors d'assecat o  retardants per a la correcta impressió de les mateixes.
Additius- Antiescumants
Les fortes cisalles a les que són sotmeses les tintes durant el seu procés d'impressió generen una gran quantitat d'escuma en el seu si, que pot donar problemes de bombament i vessament de tinters que poden provocar defectes d'impressió.
Additius- Ceres
Producte que millora la resistència al desgast i al ratllat, redueix el coeficient de fricció (COF) i millora a més la resistència al blocking.
Additius- Antiprapping

Producte recomanat per solucionar els problemes de trapping, especialment en la impressió de textos sobre fons o a la impressió de quadricromies.

Sol·licitar mostres i informació

D'entre la nostra gamma de productes disposem de: