Tintes biobased

El laboratori de R+D de Quimovil ha formulat una base allargadora utilitzant resines acríliques confeccionades parcialment amb primeres matèries d’origen renovable.

Aquesta base allargadora permet la fabricació de tintes flexogràfiques a laigua per a la impressió de papers absorbents i dassecat estàndard. El contingut de material biobasat a la tinta final pot oscil·lar entre el 8 i el 35% depenent de la intensitat del color.