Empresa Sostenible

 Compromesos amb el medi ambient i la qualitat: Disposem d’un sistema de gestió integral certificat per les normes ISO 14001 i ISO 9001.

Normes ISO 14001 -Medi Ambient-

Compromesos amb el Medi Ambient i amb la feina sostenible, ens preocupem en l’adaptació a les exigències legislatives i per oferir al mercat productes que minimitzin l’impacte mediambiental.

QUIMOVIL va ser pionera dins de sector en la consecució de la ISO 14001. Desenvolupem les nostres activitats amb el màxim respecte a l’entorn social i la protecció del medi ambient. En l’actualitat s’està treballant dins del Projecte europeu REPTES 2020 en l’optimització del procés d’impressió de tintes a l’aigua per al mercat del packaging flexible, per tal de minimitzar l’emissió de VOC ‘s a l’atmosfera.

Normes ISO 9001 -Qualitat-

Garantim no només la qualitat dels nostres productes, sinó també l’optimització dels processos des del punt de vista ambiental i de seguretat laboral.

Treballem amb els subministradors, subcontractistes i clients en la millora contínua de la qualitat i seguretat dels serveis i productes. El contacte permanent i directe amb els nostres col·laboradors, ens permet avaluar la percepció i el nivell de satisfacció que tenen dels nostres productes i serveis per tal de poder actuar per a la seva millora continua.

Politica de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient 2018 VS01

ISO 9001_MAYO 2020

ISO 14001_MAYO 2020