Institucions Col·laboradores

En un mercat tan canviant com l’actual, és molt important la col·laboració amb empreses fabricants de maquinària, amb els proveïdors de matèries primeres, amb instituts de recerca i la pertinença a associacions i gremis per tal de poder disposar d’informació de primera mà, tant legislativa com tècnica i de mercat.

QUIMOVIL treballa conjuntament amb laboratoris d’Investigació de reconegut prestigi com AIMPLAS,en projectes d’optimització de processos i productes.

Som socis d’entitats gremials com FEDEQUIM, ASEFAPI, AFCO y GRAPHISPACK.

Col·laborem en projectes conjunts amb empreses fabricants de maquinària d’impressió com Barberán, Giave i Comexi, entre d’altres.

Aquestes col·laboracions permeten oferir al client solucions integrals per als nous reptes que es plantegen a nivell econòmic, de qualitat, de medi ambient i de seguretat.