I+ D: Departament Industrial

Inversió en maquinària de desenvolupament i producció:

“Responent a les noves i futures demandes”

La nostra principal força és que fabriquem el 100 % dels nostres productes. Tenim independència en la gestió de compres de matèries primeres, en la planificació i en la logística, pel que el nostre servei es caracteritza per la seva agilitat.

Els nostres proveïdors, tant empreses nacionals com multinacionals, comparteixen amb nosaltres les nostres inquietuds d’optimitzar cada vegada més els productes i processos, orientats a la qualitat i productivitat.

Disposem de maquinària moderna per a la fabricació de tintes i vernissos per a poder complir amb els estàndards de qualitat que exigeix el mercat.

El laboratori de control de qualitat assegura que tots els lots fabricats estiguin dins de les especificacions requerides.