I + D: Departament Tècnic-Comercial

“El nostre signe distintiu: la personalització i agilitat del nostre servei”

La formació del nostre personal tècnic i comercial és primordial

Disposem d’un equip tècnic comercial expert i un laboratori químic propi dotat de la instrumentació i material necessaris per a la investigació de nous productes.

Els nostres tècnics comercials treballen tenint com a prioritat el compromís de “orientació al client”:

  • Detectem les necessitats i les prioritats dels nostres clients
  • Busquem la millor opció per a satisfer-les.
  • Valorem els beneficis aportats (reducció de costos, augment d’ingressos, millora organitzativa …)

Disposem de laboratoris específics de color, investigació i desenvolupament, i de control de qualitat, amb un equip tècnic jove i molt preparat.

El laboratori d’I + D de QUIMOVIL té com a missió l’adaptació contínua a les diferents sol·licituds i necessitats específiques dels nostres clients col·laborant en l’optimització dels seus processos, així com en el disseny, adaptació i desenvolupament dels nostres productes i de les noves tecnologies.

Al laboratori de Color adaptem cada fórmula a les necessitats específiques del client, realitzem estudis de reformulació per a la millora en eficiència i cost, confeccionem bases de dades colorimètriques adaptades als suports reals dels clients i assessorem per a la recuperació de les restes de tintes .

Els nostres tècnics comercials imparteixen la formació que precisin els nostres clients, a través de Seminaris “In company”o a les nostres pròpies instal·lacions, assessorant i formant en temes com colorimetria, optimització de processos d’impressió, assessorament des del punt de vista mediambiental i de seguretat de les tintes en la seva utilització per a envasos, entre d’altres.