Beneficis de les tintes base aigua

Per un futur més sostenible

 

# Co2mpromesos

Menor petjada de CO2

Les tintes base d’aigua són l’alternativa més sostenible: redueixen la petjada de carboni i l’impacte mediambiental.

La petjada de carboni de les tintes a l’aigua és entre un 30 i 40% més baixa que la de les tintes a solvent.

 

#Qualitat

Excel.lent qualitat d’impressió 

Avui dia, la qualitat d’impressió de les impressions realitzades amb tintes base aigua pot coincidir amb les impreses amb tintes base solvent.

Aquest és el resultat d’una combinació de tecnologia de resina millorada, coneixement de la formulació, innovacions en el disseny de la màquina i procés d’impressió.

Així ens ho han transmès els clients que usaven tintes base solvent; ‘Quan han après a fer servir tintes a l’aigua no tornarien enrere!

 • Major estabilitat de la tinta:
  La utilització de tintes base solvent, requereixen l’addició de solvents durant la impressió. La tinta a l’aigua manté la seva viscositat estable durant el tiratges.                  El rendiment de les tintes a l’aigua és entre el 20% a l’30% superior que les de base solvent.
 • Més vida útil de les planxes d’impressió:
  A l’utilitzar tintes base aigua, no es produeix la deformació de les planxes d’impressió pels dissolvents, en conseqüència pot utilitzar les seves planxes durant més temps mentre imprimeix amb una qualitat superior.

 

#Seguretat

Baix (o nul) VOC (compostos orgànics volàtils)

Les tintes base aigua al no contenir productes químics nocius, no només són segures per al medi ambient, sinó també per als usuaris. No hi ha productes químics agressius ni dissolvents que l’usuari pugui inhalar i es netegen amb aigua.

Així mateix, és molt més fàcil complir amb les regulacions sobre les emissions de compostos orgànics volàtils europeus i globals cada vegada més estrictes.

La reducció de la emissió de VOC pot arribar a ser aproximadament d’un 95%.

 

#Económic

Reducció de costos

 • Reducció de l’emissió de contaminants:
  No és necessària la inversió en incineradores.
 • Reducció de riscos:
  La tinta base solvent és inflamable i, per tant, més susceptible a incendis i explosions, per això els costos de l’assegurança i les mesures de seguretat són menors en les tintes base aigua.

 

 

Perquè el terme sostenible no només fa referència al nostre afecte pel planeta, sinó a les nostres actuacions sobre ell.
Porquè un canvi de paradigma pot arribar per obligació o per convicció, però en ocasions es donen els dos condicionants al mateix temps.
El mon avança cap un a model d’economia circular. 

ISO 9001

ISO 14001