Primer per a tinta digital

Imprimació flexogràfica a l'aigua per a la impressió de paper semiestucat i kraft, per a la seva posterior sobreimpressió amb tinta digital U.V.-LED.

Sol·licitar mostres i informació

D'entre la nostra gamma de productes disposem de: