Fusta -Tintes, Primers i massilles-

Tintes flexogràfiques a l'aigua per a la impressió de diferents materials de fusta.

Sol·licitar mostres i informació

D'entre la nostra gamma de productes disposem de: