Fotoluminescents UV i Convencional Base Solvent

Tintes amb propietats de fotoluminiscència en la foscor quan la pel·lícula impresa és excitada prèviament per raigs UV, llum de dia o llum artificial (les làmpades fluorescents són especialment adequades). Acord amb la norma UNE 23035-4: 2003 en categoria A o B si s'imprimeixen amb certes condicions.

Sol·licitar mostres i informació

D'entre la nostra gamma de productes disposem de: